Ngày 9.10, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh phối hợp cùng Trung tâm quan trắc của Sở Tài Nguyên - Môi trường đã tiến hành kiểm tra Nhà máy xử lý nước thải tập trung Sóng Thần, phát hiện một đường cống nằm sau nhà máy thải nước thải có màu đen, hôi thối đổ thẳng ra hồ chứa nước của KCN Sóng Thần 1 mà không qua xử lý.