Mới đây, trong buổi tọa đàm báo chí về kết quả dự án bảo tồn và phát huy Nhã nhạc Huế, GS-TS Trần Văn Khê đã kể lại hành trình bước ra thế giới của âm nhạc cung đình và Nhã nhạc Huế.