Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhà nước không khuyến khích chuyển cơ sở giáo dục công lập sang ngoài công lập

ND - Ngày 19-12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sơ kết hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112103&sub=74&top=41