Nội dung này được các đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh tại các cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 tới