Nhà nước sẽ độc quyền sản xuất, xuất khẩu vàng

Gốc
ANTĐ - Theo dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại, Nhà nước sẽ độc quyền đối với 16 loại hàng hóa, dịch vụ.

ANTĐ - Theo dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại, Nhà nước sẽ độc quyền đối với 16 loại hàng hóa, dịch vụ.

Bài viết liên quan Tăng thuế xuất khẩu vàng trang sức Tăng thuế vàng trang sức, doanh nghiệp than khó Ngân hàng nhà nước mua vàng của dân: Khó hơn lên trời!

Các loại hàng hóa, dịch vụ Nhà nước độc quyền bao gồm: Quốc phòng, an ninh; Vật liệu nổ công nghiệp; Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng; Sản xuất, xuất khẩu vàng; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Dịch vụ công ích; In và đúc tiền…

Nguyên tắc thực hiện độc quyền Nhà nước được thực hiện với những hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thiết yếu liên quan đến an ninh, quốc phòng, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp theo phương thức giao kế hoạch theo quy định của Chính phủ; Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn được pháp luật quy định chỉ do cơ quan hành chính trực tiếp thực hiện hoạt động thương mại hoặc giao doanh nghiệp Nhà nước thực hiện.

Tin nóng

Tin mới