Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhà ở cho trí thức trẻ, chưa vào “tầm ngắm“

Gốc

Thuê nhà - đang là phương thức phổ biến. Nhưng với những trí thức trẻ, những người có thu nhập ổn định và ở mức khá, kiếm được một nơi ở hài lòng gần như là...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/10/013719/7248