Hỏi:

small_6977.jpg Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hiện nay công ty muốn đưa nhà ở, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh vậy theo quy định của pháp luật cần phải có những điều kiện gì ? y công ty muốn đưa nhà ở, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh vậy theo quy định của pháp luật cần phải có những điều kiện gì ? Trả lời: Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản thì nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có các điều kiện sau đây: - Thuộc đối tượng được phép kinh doanh; - Đối với nhà, công trình xây dựng mới phải bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với nhà, công trình xây dựng đã qua sử dụng thì yêu cầu về chất lượng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng; - Không có tranh chấp về quyền sở hữu; - Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; - Có hồ sơ bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật đối với nhà, công trình xây dựng đã có sẵn; giấy phép xây dựng hoặc hồ sơ dự án và thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt đối với nhà, công trình đang xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đối với nhà, công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng; hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tiến độ xây dựng nhà, công trình xây dựng đã được phê duyệt đối với nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.