Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhà ở riêng lẻ diện tích từ dưới 90m2 được xây dựng mật độ 100%

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD được ban hành ngày 19/5/2021 về Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD), đối với những công trình nhà ở riêng lẻ có diện tích dưới 90m2 đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng sẽ được xây dựng với mật độ tối đa là 100%.

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, hệ số sử dụng đất tối đa có ý nghĩa quan trọng, là yếu tố xác định mật độ xây dựng thuần trong xây dựng. Theo đó, mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ, gồm: Nhà biệt thự, nhà liền kề, nhà ở độc lập được quy định cụ thể: Đối với diện tích nhỏ hơn 90m2, mật độ được xây dựng là 100%, nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định về khoảng lùi, khoảng cách giữa các công trình; Diện tích từ 100 – dưới 200m2, mật độ xây dựng 90%; Diện tích từ 200 – dưới 300m2, mật độ xây dựng 70%; Diện tích từ 300 – dưới 500m2, mật độ xây dựng 60%; Diện tích từ 500 – dưới 1.000m2, mật độ xây dựng 40% và diện tích trên 1.000m2, mật độ xây dựng là 40%. Ngoài ra, lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ còn phải đảm bảo hệ số sử dụng đất không vượt quá 7 lần.

Nhà ở riêng lẻ diện tích 90m2 đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng sẽ được xây dựng với mật độ tối đa 100%.

Thông tư số 01/2021/TT-BXD cũng hướng dẫn chi tiết về khoảng lùi tối thiểu của công trình, được tính theo bề rộng của mặt đường và chiều cao của công trình xây dựng, cụ thể: Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình nhỏ hơn 19m, từ 19 – 22m và trên 22m tương ứng với chiều cao công trình là 19m thì không cần khoảng lùi; Công trình cao từ 19 – 22m tiếp giáp mặt đường rộng nhỏ hơn 19m, khoảng lùi là 3m, tiếp giáp mặt đường rộng trên 19m không cần khoảng lùi; Công trình cao từ 22 – dưới 28m, tiếp giáp mặt đường nhỏ hơn 19m khoảng lùi là 4m, tiếp giáp mặt đường từ 19 – dưới 22m khoảng lùi là 3m, tiếp giáp mặt đường rộng hơn 22m thì không cần khoảng lùi; Công trình có chiều cao trên 28m, tiếp giáp với mặt đường rộng từ 19m trở lên khoảng lùi quy định là 6m.

Riêng đối với công trình nhà ở riêng lẻ có chiều cao dưới 25m và diện tích dưới 100%, trong trường hợp do đặc thù hiện trạng của khu vực quy hoạch không còn quỹ đất để đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất của các công trình dịch vụ, công cộng, cho phép tăng mật độ xây dựng thuần tối đa của các công trình dịch vụ, công cộng nhưng không vượt quá 60%.

Doãn Thành

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/nha-o-rieng-le-dien-tich-tu-duoi-90m2-duoc-xay-dung-mat-do-100-424945.html