(Zing) - Vợ chồng Wayne đang rất vui mừng vì Coleen đã mang bầu được 3 tháng.