Nhà Sotheby’s bán tranh giả Bùi Xuân Phái

Gốc
(ĐSCT) Vào đầu tháng 10-2008, họa sĩ Bùi Thanh Phương - con trai cây đại thụ nền mỹ thuật Việt Nam Bùi Xuân Phái, sau khi đối chiếu các bản gốc và những bức tranh Bùi Xuân Phái đang được đưa trên mạng của nhà đấu giá...

Tin nóng

Tin mới