Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhà sư lái xe mướn nuôi trẻ bất hạnh

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Lần mò theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến Nhà Tình thương An Lạc. Vượt qua hơn cây số đường đất đỏ sình lầy mới vào được tới nơi. Thấy chúng tôi đến, các em nhỏ chạy ùa ra sân chắp tay chào rất lễ phép.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2009/4/187060