UBND tỉnh Quảng Trị hôm nay cho biết, ông Mohammad Fadzwi Bin Hamindun, Chủ tịch Tập đoàn Giant Group của Malaysia vừa gửi văn bản đến Chủ tịch tỉnh Quảng Trị bày tỏ nguyện vọng được khảo sát, thiết kế, xây dựng tuyến đường sắt Lao Bảo - Đông Hà.