Nhà thơ Hoàng Trung Thông viết về nhà văn Lỗ Tấn

Gốc
Sinh thời, nhà thơ Hoàng Trung Thông từng ca ngợi: Không có ai như Lỗ Tấn, trong văn học hiện đại Trung Quốc đã viết ra những trang văn dữ dội với hiện thực của đất nước Trung Hoa lúc bấy giờ đến thế. Chỉ có ông mới dám nói thẳng sự thật "người ăn thịt người" trong xã hội đó.

Tin nóng

Tin mới