Nhà Thủ Đức lãi 6 tháng sau soát xét giảm 17% còn 87 tỷ đồng

Gốc
Phần chênh lệch này của Nhà Thủ Đức do doanh thu tài chính giảm 25 tỷ đồng so với báo cáo tự lập bởi không được ghi nhận khoản đánh giá lại tài sản thuần của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh.

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã: TDH) vừa có báo cáo giải trình về chênh lệch giữa báo cáo tự lập và báo cáo bán niên 2017 được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Theo đó, lãi 6 tháng đầu năm sau soát xét chỉ đạt 87,3 tỷ đồng, giảm 17% so với báo cáo tự lập. EPS tương ứng giảm 215 đồng, còn 1.069 đồng.

Nhà Thủ Đức lãi 6 tháng sau soát xét giảm 17% còn 87 tỷ đồng - Ảnh 1

Phần chênh lệch này phát sinh do có sự thay đổi lớn ở doanh thu tài chính khi giảm 25 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, nguyên nhân là do không được ghi nhận khoản đánh giá lại tài sản thuần của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh trên góc độ hợp nhất công ty con mà TDH nắm giữ 51%.

Tuy nhiên, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo soát xét cũng giảm gần 7 tỷ đồng do việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính và giảm doanh thu tài chính vào các công ty con, công ty liên kết trên báo cáo hợp nhất.

Như vậy sau soát xét, TDH có doanh thu 754,8 tỷ đồng, LNST hợp nhất 87,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 84% và 41% so với cùng kỳ năm trước.

LNST chưa phân phối cuối kỳ đạt 117,5 tỷ đồng trên vốn điều lệ 816,4 tỷ đồng.

Khổng Chiêm

Tin nóng

Tin mới