TT - Sở Văn hóa thể thao và du lịch Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang vừa đề nghị UBND tỉnh cho phép phục dựng văn chỉ Vĩnh Xương - nơi thờ đức Khổng Tử và đạo học - tại đường Phương Sài, TP Nha Trang.