(HNMO)- Các quan chức hàng đầu của Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ, hiện đang còn "choáng váng" trước việc Hạ viện phản đối kế hoạch 700 tỉ USD giải cứu thị trường tài chính đã lập tức bắt đầu soạn thảo một bản đề xuất mới nhằm thuyết phục các nghị sĩ vẫn còn đang do dự trước kế hoạch khổng lồ này.