Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhà trình tường của người Mông

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT- Cuối năm, gia đình bà Giàn Súa Sềng ở xã Sủng Là huyện Đồng Văn, Hà Giang quyết định dựng nhà mới đón tết. Không như nhiều vùng phố mới Đồng Văn đã dựng nhà gạch, bà vẫn dựng nhà trình tường, loại nhà độc đáo của người Mông vùng này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136636&sub=134&top=43