Nhà trường phải liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp

Gốc
Hanoinet - Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói và gợi ý với huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ): “phát huy việc vận động, liên kết giữa nhà trường, địa phương với các doanh nghiệp trong và ngoài huyện để họ hỗ trợ máy móc..."

Tin nóng

Tin mới