Nhà trường và gần 500 sinh viên cùng ký hợp đồng cam kết lo việc làm cho sinh viên

Gốc
Ngày 15-11, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn và gần 500 sinh viên đã cùng ký hợp đồng cam kết lo việc làm cho sinh viên. Sau 4 tháng sinh viên tốt nghiệp, nếu không giới thiệu được việc làm trường sẽ hoàn trả 50% học phí.

Theo hợp đồng, nhà trường chịu trách nhiệm gắn kết với doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng trong việc tham gia xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình; đảm bảo đơn vị thực tập, kiến tập đúng chuyên ngành; đánh giá kết quả học tập của sinh viên và tạo nguồn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Trong trường hợp không giới thiệu được việc làm sau 4 tháng, kể từ lúc sinh viên tốt nghiệp, nhà trường sẽ hoàn trả 50% học phí hoặc sẽ dạy miễn phí bổ sung kiến thức cho sinh viên với thời gian 4 tháng, tương đương 10 tín chỉ. Sau 4 tháng sinh viên tốt nghiệp trường không giới thiệu được việc làm sẽ hoàn trả 50% học phí.

TS Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn và sinh viên ký hợp đồng cam kết có việc làm cho sinh viên sau khi ra trường

Trong khi đó, trách nhiệm của sinh viên là phải tốt nghiệp đúng hạn, hoàn thành các tiêu chí về chuẩn đầu ra do trường quy định, đảm bảo kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm sau khi tốt nghiệp.

Tại buổi ký kết, có gần 500 sinh viên tham gia ký hợp đồng cam kết với trường, trong đó nhiều khối ngành có số sinh viên ký cam kết cao như chăm sóc sức khỏe 78 sinh viên, kinh tế 87 sinh viên, kỹ thuật công nghệ 78 sinh viên, công nghệ ô tô 72 sinh viên, tiếng nước ngoài 136 sinh viên…

THANH HÙNG