Nhà và đá

Gốc
24H.COM.VN - Xây nhà trên một khu đất bằng phẳng ư? - Quá bình thường! Xây nhà trên núi à? - Vẫn còn dễ! Những ngôi nhà dưới đây phải được bầu chọn là Những ngôi nhà được dựng ở những nơi không ai nghĩ có thể cất được một túp lều chứ đừng nói là nhà hẳn hoi...

Tin nóng

Tin mới