Giadinh.net - Tin tức có vẻ "giật gân" này đã được nhà văn Mạc Can tiết lộ tháng 5/2008. Suốt thời gian qua, Mạc Can thường… đánh lạc hướng các nhà báo với cách nói chuyện "hư hư thực thực", nhất là chuyện liên quan đến gia đình.