Nhà văn Nguyên Ngọc: “Nếu còn đi học thì tôi cũng bỏ học!”

Gốc
Giáo dục tốt là phải tạo ra những con người dám tranh luận với thầy, nghĩ ngược lại những điều đã được dạy. Nhà văn Nguyên Ngọc đã từng nói với bạn bè: "Nếu bây giờ tôi còn đi học thì tôi cũng bỏ học!"

Tin nóng

Tin mới