Nhà văn Nguyên Ngọc: “Nếu còn đi học thì tôi đã bỏ học!”

Gốc
Giáo dục tốt là phải tạo ra những con người dám tranh luận với thầy, nghĩ ngược lại những điều đã được dạy.

Tin nóng

Tin mới