Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố nhiều đầu sách mới

Gốc
Ngày 10-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ II, năm 2019.

Tại buổi lễ công bố, nhà xuất bản chọn lọc giới thiệu 15 tác phẩm có giá trị và ý nghĩa lớn được xuất bản, trong đó nổi bật là cuốn sách “Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới”. Nhiều đầu sách khác với sự tham gia nghiên cứu, biên soạn của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học uy tín được xuất bản lần này như: “Mô hình hay, cách làm việc hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay” do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ biên,...

VIỆT LAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nha-xuat-ban-chinh-tri-quoc-gia-su-that-cong-bo-nhieu-dau-sach-moi-604931