Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá 4 bộ sách giáo khoa mới

  Gốc
  0:00 / 0:00
  0:00
  Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá 4 bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới do đơn vị này biên soạn, xuất bản.

  Theo đó, giá các bộ SGK mới của NXB Giáo dục Việt Nam cụ thể như sau: Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống, gồm 10 cuốn, giá 179.000 đồng; bộ SGK Chân trời sáng tạo, gồm 9 cuốn, giá 186.000 đồng; bộ SGK Cùng học để phát triển năng lực, gồm 10 cuốn, giá 194.000 đồng; bộ SGK Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, gồm 9 cuốn, giá 189.000 đồng. Giá bán SGK nêu trên được hình thành từ các yếu tố cấu thành cơ bản, như: Số cuốn sách giáo khoa trong bộ SGK lớp 1; chi phí tổ chức bản thảo; chi phí vật tư, công in; tích hợp công nghệ 4.0… Như vậy, so với giá SGK lớp 1 hiện hành, giá SGK lớp 1 mới cao hơn.

  THẢO TRANG

  Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nha-xuat-ban-giao-duc-viet-nam-cong-bo-gia-4-bo-sach-giao-khoa-moi-613461