ICTnews - Sẵn phương tiện, nhiều cậu quí tử mang đến lớp nghe trong giờ học. Khuôn mặt luôn đờ đẫn vì bị ám ảnh bởi những âm thanh của nhục dục.