Do ê-kíp chương trình chưa thống nhất nên đã rời ngày diễn sang tháng 11.

Nhac si Phu Quang tam roi show dien ngay 8/3 - Anh 1

Nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang vừa quyết định sẽ tạm rời show diễn Mai đành xa yêu thương thật thương diễn ra từ 7 - 8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lý do, ê-kíp chương trình chưa thống nhất nên đã rời ngày diễn sang tháng 11.

P.L