Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhạc số và chuyện "nắm kẻ có tóc"...

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

“Các cơ quan quản lý và các đơn vị sở hữu bản quyền chỉ có quan niệm "nắm kẻ có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu", nhưng việc này vô hình chung đã tiếp tay cho các trang nhạc lậu mặc sức hoành hành” - anh Nguyễn Ngọc Long, Trưởng ban biên tập, FPT Online, chia sẻ xung quanh vấn đề bản quyền âm nhạc trên mạng Internet.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/5/90349.cand