Khi thôi làm công tác quản lý trở về sống hạnh phúc với người vợ trẻ kém ông 20 tuổi, nhu cầu viết, sáng tác vẫn thường trực trong nhạc sĩ Hồng Đăng.