Tôi cho rằng việc những người thừa kế của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đòi tiền bản quyền về việc sử dụng các ca khúc của ông là điều đương nhiên.