Cho đến nay, vẫn chưa có một ca sĩ, nhạc sĩ VN nào được khán giả các nước Đông Nam Á biết đến. Có phải chúng ta thiếu tài năng trong lĩnh vực âm nhạc?