Hanoinet - Nền âm nhạc Việt Nam chưa đạt đến ngưỡng chuyên nghiệp nên việc tạo trào lưu ở Việt Nam cũng khó khăn và chậm chạp. Khi thế giới có gì thì Việt Nam cũng có cái đó nhưng các trào lưu âm nhạc thực sự lại không xuất hiện.