Bên cạnh kết luận rằng đàn ông chỉ có biết tình dục, chị em phụ nữ cũng có chung nhận xét: đàn ông rất ích kỷ mà không biết rằng, đó cũng là kết luận rất sai lầm