Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhân công giá rẻ: Cái giá phải trả

Báo Người Lao Động
Gốc

Đến nay, nhân công giá rẻ vẫn được nhìn nhận như một lợi thế của VN. Hệ quả của giá nhân công rẻ là đời sống công nhân ngày càng tồi tệ l Tranh chấp lao động là hệ quả tất yếu...

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/230145.asp