Nhân đạo

Gốc
(BNS) Hiến máu nhân đạo nghĩa tình đời Giúp người bị nạn chẳng từ nan Không máu cứu nguy thập phần tử Nghĩa cử cao dày sống thảnh thơi

Tin nóng

Tin mới