Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhận diện thực trạng phát triển văn hóa Hà Nội

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hà Nội gặt hái được nhiều thành quả trong các mục tiêu, đề án, nhiệm vụ về Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Từ những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế còn tồn tại là cách để Hà Nội nhận diện rõ thực trạng phát triển văn hóa Thủ đô trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 06 dự và chỉ đạo hội nghị

Đó là nội dung Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban chỉ đạo Chương trình 06-Ctr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” (Chương trình 06). Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 06. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 06 Chử Xuân Dũng và thành viên Ban chỉ đạo cùng lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện.

Nhiều kết quả nội bật

Ngay sau khi Chương trình 06-Ctr/TU được ban hành, Ban chỉ đạo Chương trình 06 đã yêu cầu cơ quan thường trực xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình, gồm: 98 nhiệm vụ, 18 chỉ tiêu, 2 nghị quyết chuyên đề, 14 đề án, 32 kế hoạch, 12 dự án; tăng cường tuyên truyền, quán triệt nội dung chương trình tới các sở, ban, ngành và 30 quận, huyện, thị xã để chủ động kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện. Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tiếp tục thực hiện và đạt nhiều kết nổi bật.

Thành quả đầu tiên trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ đạo Chương trình 06-Ctr/TU tập trung cho nhiệm vụ hoàn thiện Nghị quyết về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tổ chức 3 tọa đàm trên các lĩnh vực, cấp độ phù hợp nhằm huy động những sáng kiến, tham vấn trí tuệ, tâm huyết đóng góp cho dự thảo Nghị quyết, với mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sự phát triển rõ rệt cả về chất và lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP Thủ đô, đưa Hà Nội trở thành 1 trong 3 trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 06 Chử Xuân Dũng cùng dự

Trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đã tổ chức khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học phục vụ công tác xếp hạng di tích, khoanh vùng bảo vệ di tích, với tổng số trên 100 di tích được đăng ký. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn tiếp tục phát triển. Hà Nội là địa phương dẫn đầu về thành tích các kỳ thi học sinh giỏi quôc gia và quốc tế.

Tuy nhiên, tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó hầu hết các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao phải dừng hoạt động; các di tích đóng cửa; ngành du lịch bị ảnh hưởng, thiệt hại rất lớn. Tiến độ một số đề án, dự án phát triển du lịch triển khai còn chậm như: Dự án Công viên Hoàng thành Thăng Long, dự án quy hoạch làng gốm sứ Bát Tràng, làng dệt lụa Vạn Phúc…

Tránh huyễn hoặc thành quả

Ban hành Nghị quyết về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình 06

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu của Chương trình 06 trong nhiệm kỳ 2021-2025, trước mắt là giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021, các thành viên Ban chỉ đạo đã góp ý và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục tham mưu các công việc liên quan để trình Ban chấp hành Đảng bộ TP ban hành Nghị quyết về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; xây dựng quy tắc ứng xử trên không gian mạng; nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia…

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục tập trung tục rà soát danh mục, đề án, dự án kế hoạch của ngành mình, xây dựng dự thảo trình Ban Chỉ đạo xem xét bổ sung trước ngày 26/7. Ngoài ra, các đơn vị song hành thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, tránh tình trạng triển khai không kịp thời, chậm tiến.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 06-Ctr/TU Nguyễn Văn Phong yêu cầu trong quý III/2021 phải hoàn thành các đề án, kế hoạch… trình các cấp phê duyệt, để triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm tiến độ, hiệu quả; nghiên cứu tham mưu cho TP về vấn đề nguồn lực đầu tư cho Chương trình trong giai đoạn 2021-2025. “Sắp tới, TP sẽ điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô, các ngành cần rà soát tổng thể trong từng lĩnh vực mình quản lý, có căn cứ số liệu, hệ thống thông tin so sánh để kịp thời tham mưu, đề xuất với TP, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững Thủ đô” – Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong bày tỏ: Lãnh đạo TP Hà Nội rất quan tâm đến Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tuy nhiên, chúng ta không được huyễn hoặc về những thành quả đã đạt được. Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021, Hà Nội sẽ phải tập trung hơn nữa để cho ra được những kết quả cụ thể cho Chương trình, thậm chí cần phải triển khai nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm thực tế các mô hình phát triển của nhiều tỉnh thành khác. Từ công tác nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ của Chương trình 06, cần giúp Thành ủy nhận diện rõ hơn tình hình thực tế, thực trạng về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, từ đó đề ra các định hướng, cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả, đầu tư nguồn lực để phát triển TP.

Linh Anh

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/nhan-dien-thuc-trang-phat-trien-van-hoa-ha-noi-428148.html