EUR/USD:cặp tiền này đã điều chỉnh ngày hôm qua.Chạm đỉnh tại 1.4993 nhưng sau đó đảo chiều giảm,chạm đáy tại 1.4881 và đã đóng cửa tại 1.4936.

Biểu đồ h4 cho chúng ta thấy rằng trong hoàn cảnh phá vỡ này,khả năng điều chỉnh giảm về vùng 1.4850 và đường dưới của kênh tăng giá là vùng hỗ trợ quan trọng.Khi cặp tiền này càng duy trì trên vùng này chứng tỏ rằng xu hướng tăng còn mạnh.Phá vỡ khỏi vùng 1.4850 sẽ cho xu hướng điều chỉnh giảm xa hơn về vùng 1.4760 và có thể đe dọa viễn cảnh tăng.Phân tích kỹ thuật không cho chúng ta thấy tín hiệu đảo chiều giảm xa hơn,các lệnh bán thì vẫn chưa được kiến nghị.Xu hướng trung lập trong ngắn hạn và chúng ta có thể có đợt điều chỉnh giảm khác nhưng mặt khác,tôi vẫn ưu tiên xu hướng tăng với mục tiêu 1.5300.Tôi nghĩ chúng ta đang trong vùng 1.4850-1.4950,vùng biên độ chuẩn,phá khỏi vùng này thì sẽ dẫn đến thị trường có những biến động mạnh ,đó là điều đương nhiên.