GBP/USD:cặp tiền này đã cho dấu hiệu tăng ngày hôm qua.Biểu đồ h4 cho chúng ta thấy rằng đường xu hướng kháng cự (màu đỏ) đang bị phá lên.

Xu hướng giảm đã kết t húc và bắt đầu đợt tăng đảo chiều về mục tiêu 1.6468.Đường CCI đang trong vùng quá mua và hướng xuống trong biểu đồ h4 cho khả năng áp lực giảm điều chỉnh về vùng 1.6225.Phá vỡ mức này sẽ cho xu hướng giảm điều chỉnh xa hơn về 1.6140,nhưng các lệnh bán thì vẫn không được kiến nghị trong lúc này.