Nhân lên nét đẹp Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Thủ đô

Gốc
Thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' (CVĐ) được Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội xác định là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô với Bác Hồ kính yêu, tạo động lực to lớn thúc đẩy các cơ quan, đơn vị vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương châm rõ, biện pháp cụ thể

Ngay từ khi phát động CVĐ trong LLVT Thủ đô vào đầu năm 2014, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội đã xác định phương châm xuyên suốt thực hiện CVĐ, đó là: “Hiểu truyền thống, tự hào về truyền thống, xác định nội dung, chỉ tiêu thực hiện CVĐ phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tạo động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có động cơ phấn đấu đúng đắn; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo vươn lên giành đỉnh cao mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Với phương châm đó, ở Sư đoàn 301, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn cụ thể hóa nội dung của CVĐ vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; chú trọng tuyên truyền sâu rộng về truyền thống của quân đội, LLVT Thủ đô và truyền thống đơn vị, từ đó xác định cụ thể biện pháp phát huy truyền thống. Thực hiện CVĐ, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong sư đoàn đăng ký phấn đấu (cán bộ chủ trì, chủ chốt có chương trình hành động) thực hiện tốt nhiệm vụ, gắn với cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện tuyên truyền, học tập “Lời Bác Hồ dạy” hằng ngày. Cuối năm, sư đoàn tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện CVĐ, gắn với đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhận xét cán bộ.

Ban CHQS quận Hà Đông đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quận lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quận phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của CVĐ, truyền thống của LLVT quận, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ đăng ký thực hiện nội dung CVĐ, gắn với đăng ký thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) địa phương, học tập và làm theo Bác Hồ.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội khẳng định: “Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên về thực hiện CVĐ, với quyết tâm đưa CVĐ đi vào cuộc sống, BTL Thủ đô Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện CVĐ phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của LLVT Thủ đô; xác định phương châm, biện pháp thực hiện CVĐ cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành những nội dung hành động, việc làm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ QS, QP”.

Phút giải lao trên bãi tập của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: HỒNG HẢI.

Quá trình thực hiện CVĐ, LLVT Thủ đô cũng gặp những khó khăn nhất định từ việc chống phá, thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nhiệm vụ của LLVT Thủ đô ngày càng nặng nề, phức tạp; mặt trái của nền kinh tế thị trường và một số khó khăn từ thực tiễn cuộc sống cũng tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ… Trước tình hình đó, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng các tập thể tiêu biểu trong thực hiện CVĐ với những nội dung, tiêu chí cụ thể. Theo đó, khối các cơ quan tập trung nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ các cấp, có phong cách làm việc khoa học, tác phong sâu sát, hướng về cơ sở. Các đơn vị chủ lực tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Cơ quan quân sự địa phương nâng cao năng lực tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP. Khối nhà trường nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Các doanh nghiệp tập trung khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh...

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về phát động CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Đảng ủy Quân sự quận Hà Đông tổ chức mới đây, tham luận của đồng chí Vũ Đức Huy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phúc La được nhiều đại biểu quan tâm, ghi nhận. Theo anh Huy, thực hiện CVĐ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là “cẩm nang” định hướng tư tưởng, hành động và phát huy tinh thần tự học, tự rèn của từng cán bộ, chiến sĩ dân quân, làm sáng đẹp hình ảnh người chiến sĩ “sao vuông” Thủ đô “nói lời hay, làm việc tốt".

Thực hiện CVĐ và các nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xây dựng nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Sư đoàn 301 giúp cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị. Trung bình hằng năm đơn vị có hơn 60 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng hiệu quả. Trong 5 năm qua, Sư đoàn 301 đã huy động gần 6.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ, cứu nạn... BTL Thủ đô Hà Nội đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố xây dựng, tặng nhà văn hóa tại 6 đảo thuộc huyện đảo Trường Sa; trao tặng quân-dân huyện đảo nhiều phần quà có giá trị; LLVT Thủ đô cũng tích cực hưởng ứng Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa; làm tốt công tác dân vận….

Sự gắn kết trong thực hiện CVĐ đã tạo điều kiện để nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” có trí tuệ, văn hóa, sức khỏe tốt, tận tụy với công việc; nếp sống văn minh; giao tiếp, ứng xử có văn hóa… được nhân lên và tỏa sáng. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị; thực hiện nghiêm nền nếp chính quy; thực hiện có hiệu quả “Năm trật tự, văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính” và Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố... Các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Thủ đô Hà Nội duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, phát hiện sớm và ngăn chặn, xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần giảm đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật.

Thực hiện CVĐ cũng góp phần quan trọng để tình hình chính trị của LLVT Thủ đô luôn ổn định; tinh thần đoàn kết, thống nhất, tương thân tương ái, thương yêu đồng chí, đồng đội được nâng cao. BTL Thủ đô Hà Nội thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP, tăng cường phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; giải quyết tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh; tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ của TP Hà Nội ngày càng vững mạnh. Từ năm 2014 đến nay, BTL Thủ đô Hà Nội và nhiều đơn vị trong LLVT Thủ đô được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng... tặng nhiều phần thưởng cao quý.

QUANG THẮNG - ĐỨC QUỲNH