Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhân lực ngành y tế: "Đào tạo từ từ, đừng sốt ruột"

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo thống kê của Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế, tỷ lệ bác sĩ so với dân số từ năm 2001 - 2006 có xu hướng tăng dần đều (từ 4,1 lên 6,2 bác sĩ/10.000 dân). So với một số nước trong khu vực: Philippines, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, tỷ lệ này ở nước ta là không thấp.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=67345