Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhân lực y tế tỉnh Quảng Ngãi thiếu cả về số lượng và chất lượng

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù có những bước phát triển, song nhân lực y tế tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang thiếu về số lượng, thiếu nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu; năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho cán bộ y tế.

Nhân lực y tế Quảng Ngãi hiện vẫn thiếu cả về số lượng và chất lượng.

Nhân lực y tế Quảng Ngãi hiện vẫn thiếu cả về số lượng và chất lượng.

Để giải quyết những tồn tại, bất cập trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu chung là từng bước xây dựng đội ngũ nhân viên y tế đủ về số lượng, chất lượng với trình độ chuyên môn cao, có năng lực, kỹ thuật tốt, có phẩm chất, đạo đức để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cụ thể, đến năm 2025, bảo đảm đủ số lượng nhân lực y tế tối thiểu theo định mức quy định của Trung ương; bảo đảm cân đối cơ cấu các chức danh chuyên môn theo quy định, phù hợp đặc điểm chuyên môn đối với từng đơn vị.

Về chất lượng, bảo đảm 100% công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn của ngạch, chức danh nghề nghiệp. Trong đó, tối thiểu có 30% công chức có đủ tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên; 15% viên chức có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II và tương đương trở lên; 15% công chức, viên chức có trình độ đào tạo sau đại học; 100% công chức, viên chức khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý theo quy định.

Đến 2030, nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi có số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp quy định; các chỉ số như: bác sĩ/10.000 dân, dược sĩ 1/10.000 dân, giường bệnh/10.000 dân bằng mức trung bình của cả nước.

Đề án đưa ra các giải pháp thực hiện: chú trọng công tác đào tạo; tuyển dụng nhân lực y tế theo đề án vị trí việc làm; thực hiện chính sách biên chế và tài chính; quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin…

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, việc ban hành đề án phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là rất cần thiết, nhằm xây dựng hệ thống mạng lưới y tế với nguồn nhân lực y tế bảo đảm về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm và y đức của đội ngũ cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ