Nghề báo được coi là một trong những nghề nguy hiểm nhất. Để có được những bức ảnh nóng hổi, những câu chuyện mới nhất về các cuộc xung đột, không ít phóng viên chiến trường đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình.

Nghề báo được coi là một trong những nghề nguy hiểm nhất. Để có được những bức ảnh nóng hổi, những câu chuyện mới nhất về các cuộc xung đột, không ít phóng viên chiến trường đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình.

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 1

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 2

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 3

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 4

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 5

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 6

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 7

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 8

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 9

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 10

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 11

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 12

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 13

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 14

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 15

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 16

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 17

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 18

Nhan ngay Bao chi, cung chiem nguong nhung hinh anh khoc liet cua phong vien chien truong - Anh 19

Quỳnh Dao (tổng hợp)