Hanoinet - Người lao động có chuyên môn cao đã bắt đầu có sự nhận thức lại về giá trị và trách nhiệm xã hội của chính mình. Nhiều người lần lượt rời công sở ra ngoài làm việc là xuất phát từ việc tự định giá và tìm nơi phù hợp để đặt mình đúng chỗ.