Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhân rộng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ

Gốc

KTĐT - Để giải quyết cấp bách vấn đề rác thải khu vực nông thôn, Sở TN&MT đã yêu cầu triển khai nhân rộng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ cấp huyện, xã tại khu vực ngoại.

Theo đó, sẽ triển khai các dự án đầu tư xử lý rác thải với công nghệ tiên tiến như: Việt Hùng (huyện Đông Anh) đạt 300 tấn/ngày; Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm) đạt 200 tấn/ngày; Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa) đạt 150 tấn/ngày… Ngoài ra, Sở TN&MT Hà Nội cũng chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các dự án đầu tư và nhà đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ đốt tại khu vực các huyện; chỉ đạo điều tra, đánh giá tình trạng phát sinh rác thải sinh hoạt và công tác thu gom, vận chuyển, quản lý tại các huyện trên địa bàn thành phố.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/313133/nhan-rong-mo-hinh-xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-quy-mo-nho.aspx