Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2015-2020:

Nhan su Ban Can su Vien Kiem sat nhan dan toi cao nhiem ky 2015-2020 - Anh 1

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng, Bí thư

1. Trần Quốc Vượng - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng, Bí thư

2. Hoàng Nghĩa Mai – Phó viện trưởng, Ủy viên

3. Dương Thanh Biểu – Phó viện trưởng, Ủy viên

4. Khuất Văn Nga – Phó viện trưởng, Ủy viên

5. Trần Phước Tới – Phó viện trưởng, Ủy viên

6. Dương Xuân Khích - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên