Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhân sự CNTT tại cơ quan nhà nước

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Cụm bài đề cập về sự chuyển dịch nhân sự CNTT từ cơ quan nhà nước (CQNN) ra bên ngoài, sự thiếu hụt nhân lực CNTT ngay tại các CQ quản lý nhà nước chuyên ngành CNTT và kiến nghị hướng giải quyết.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_b.asp?atcl_id=5f5e5d5d59585d&t=mzdetail