(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1567/QĐ-TTg , Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Đồng thời, tại Quyết định 1566/QĐ-TTg , Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Văn Họa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu để nhận nhiệm vụ mới; ông Đỗ Việt Thắng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, để nghỉ hưu.

Hoàng Diên