Hầu quyền xuất hiện từ khá sớm và nhanh chóng đạt tới đỉnh cao của võ học và mang nhiều giá trị nội hàm văn hóa.

Năm nay là Bính Thân - năm con khỉ. Trong kho tàng võ cổ truyền Việt Nam, Hầu quyền là một môn võ dựa theo thần thái, động tác, kỹ thuật chiến đấu của loài Khỉ. Hầu quyền nằm trong hệ thống các kỹ thuật được gọi là tượng hình quyền, mô phỏng những chiêu thức, đòn thế của các loài thú.