Nhận tiền từ ATM, chúng tôi cần giải pháp!

Gốc
TTO - Tôi hiện đang công tác tại hai đơn vị khác nhau. Một công ty cổ phần tư nhân đã thực hiện việc chi trả lương qua thẻ ATM rất nhanh chóng và đúng ngày. Còn nơi công tác thứ 2 tại Trung tâm phòng chống HIV một TP miền Tây thì rất nhiều khó khăn cho những nhân viên như tôi trong việc lĩnh lương.

Tin nóng

Tin mới