Nhân vật: Ông Nguyễn Quốc Hương – Phó Tổng giám đốc Eximbank

Gốc
Giới thiệu nhân vật – ông Nguyễn Quốc Hương – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Sở Giao dịch I tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (EIB).

Họ tên: Nguyễn Quốc Hương

Năm sinh: 03/11/1971

Nơi sinh: Hà Nội

Số CMND: 022251708

Trình độ văn hóa: Sau đại học

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế, trường Cao cấp ngân hàng TP.HCM (1993). Cử nhân Anh văn, trường Đại Học Ngoại Ngử Hà Nội (1996). Thạc sỹ Quản trị kinh coanh, trưởng Đại học kinh tế TP.HCM (2005)

Quá trình công tác:

1993 – 1995: Nhân viên Phòng Tín dụng Eximbank. 1995 – 07/1996: Trợ lý Trưởng Phòng - Phòng Tín dụng Eximbank. 03/1996 – 03/1997: Tổ Trưởng Phòng Tín Ddng Eximbank. 03/1997 – 07/2002: Phó Phòng Tín dụng Eximbank. 08/2002 – 04/2005: Trưởng Phòng Tín dụng Eximbank. 04/2005 – 08/2005: Trưởng Phòng Tín dụng Doanh nghiệp Eximbank. 08/2002 – 02/2006: Trưởng Phòng Quản lý Tín dụng Eximbank. 02/2006 - nay: Phó Tổng giám đốc Eximbank 07/2007 – nay: Giám đốc Sở giao dịch I Eximbank

Minh Hằng

infonet

Tin nóng

Tin mới